сайт

ТОМ МАЛЫН ХОРОГДЛЫН МЭДЭЭ

Өнгөрсөн 7 хоногийн малын хорогдлын мэдээг МЭҮТ-с мэдээллэж байна.  

2018-03-21 Дэлгэрэнгүй
сайт

МАЛ ТӨЛЛӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Өнгөрсөн жил газрын гарц муутай байсны улмаас сумын мал сүрэг дээд зэргийн тарга хүч авч чадаагүй, ургац муу байсан тул хадлан өвс шаардлагын хэмжээнд хүртэл бэлтгэж чадаагүй зэрэг шалтгаан нь өвөлжилтөнд хүндээр нөл

2018-03-14 Дэлгэрэнгүй

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил бүрэн хангагдлаа

Жаргалант сумын мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 94,5 хувьтай байна. Үүнд сумын хэмжээнд 162 000 толгой мал өвөлжиж хаваржихаар тооцоо гараад байна. Хэдийгээр бэлчээрийн даац 3 дахин хэтэрч байгаа боловч манай сумын ма

2016-10-14 Дэлгэрэнгүй
images

ХАГАС ЖИЛИЙН МАЛ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ

Улсын бүртгэл статистикийн ерөнхий газраас 2016 оны малын түүвэр судалгаа явуулах захирамжийн дагуу сумын Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/359 тоот захирамжаар 4 багт өгөгдсөн айр өрхөөр явах маршрут, зураг

2016-06-22 Дэлгэрэнгүй
Page 1 of 11