ЗАРЛАЛ

2017-04-10

 

Жаргалант сумын  Засаг даргын 2017 оны 03-р сарын 20- ны өдрийн 01/146 албан тоотын дагуу, Жаргалант сумын нийт газар өмчлөгч, эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын дэлгэрэнгүй судалгаа болон газар эзэмших гэрээг шинээр байгуулах ажлыг 2017 оны 04.10 – 04.14 ыг дуустал хийгдэх тул  газар эзэмшиж , өмчилж байгаа газрын холбогдолтой бүх эрх зүйн бичиг баримттайгаа ирж бүртгэлд идэвхтэй хамрагдана уу.

Бүртгүүлэхдээ дараахь бичиг баримтыг авч ирнэ. Үүнд;

  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /эх хувьтай/
  • Захирамж
  • Газрын гэрчилгээний хуулбар /эх хувьтай/
  • Мэдээллийн санд суулгасан кадастарын зураг
  • Газрын төлбөр төлсөн баримт

 

ЖИЧ:  Газар эзэмшигч иргэн,ААН-үүд гэрээ шинээр байгуулж дүгнэгдээгүй тохиолдолд “Газрын тухай хууль” болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу газар эзэмших эрхийг цуцалж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж дахин хувиарлалт хийхийг анхааруулж байна.

 

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ГАЗРЫН АЛБА

 

ЛАВЛАХ УТАС-88767608