ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ҮЗЛЭГ ЯВАГДЛАА.

2017-04-19

Төв аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн ажлын хэсэг 2017 оны 04-р сарын 18-ны өдрийн 08:00 цагаас орой 20:25 цаг хүртэл ажиллаж дүнгийн хурал 21:25 цагт боллоо.
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд:
1. Б.Оюунцэцэг /ХЭЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн/
2. Б.Саруул /СХАА-ны дарга/
3.М.Цээпил /БОАЖГ-ын мэргэжилтэн/
4. Т.Гүрбазар /НБХ-ийн мэргэжилтэн/ нар ажиллалаа.

IMG_1250IMG_1254

ЗДТГ-23.14 оноо-В
ЕББДС-25.77 оноо-В
ЭМТ- 24.37 оноо-В
СӨБ-24 оноо-В
Соёлын төв-25,17 оноо-В
4 баг-25 оноо-В
Уриан жилийн ажлын явц-16,16 оноо-D үнэлгээтэй тус тус дүгнэгдлээ.
Сумын нийт дүнгээр:
Баг байгууллагын үнэлгээ 24,93 оноо-83,1%
Сумын хэмжээний үзүүлэлтийн үнэлгээ 28,91 оноо-72,3%
Урианы жилийн ажлын үнэлгээ-16,16 оноо-53,6%
Нийт үнэлгээ 70%-тай тодорхой үр дүнд хүрсэн дүнтэй дүгнэгдлээ.
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

IMG_1334 IMG_1342