“Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр ЭМТ-өөс сургалт боллоо.

2017-04-19

Төв аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/217 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор сумын Эрүүл мэндийн төвөөс “Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагчид, БИНХ-ын дарга, эрх зүйн хөтөч нарт сургалт зохион байгуулав.

IMG_1367IMG_1366