ЗД-ын зөвлөлийн хурал 2017 оны 04-р сарын 20-нд болж 13 асуудал хэлэлцлээ

2017-04-20

IMG_1404

Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар:

1.Сумын төсөвт байгууллагуудын төсвийн зарлагын 2017 оны 1-р улирлын гүйцэтгэл, орлогын төлөвлөгөөны 2017 оны 1-р улирлын биелэлт шилжих үлдэгдэл зарцуулах тухай
2.Тариалалтын бэлтгэл хангалт, цаашид авах арга хэмжээний тухай.Тариаланг хөгжүүлэх 2017 оны төлөвлөгөө
3.Сумын ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх баяр наадмын тов, хөтөлбөр батлах тухай
4.Төрийн албан хаагчийн хөтөлбөр батлах тухай
5.Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн нэрсийн жагсаалт батлах тухай
6.Ус үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хоёр дахь шатны төлөвлөгөөнд тусгах санал
7.Хог хаягдлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах санал
8.Сумын хүний эрхийн салбар хорооны ажлын 2016 оны тайлан, Хүний эрхийг хангах арга хэмжээний 2017 оны төлөвлөгөө
9.Сум хөгжүүлэх сангийн зарцуулалтын 2017 оны 1-р улирлын ажлын тайлан 2017 оны төлөвлөгөө
10.”Мах сүүний анхдугаар аян”-төлөвлөгөөнд тусгах санал
11.Мал аж ахуйн талаар 2017-2020 онд баримтлах бодлого
12.Төсөвт байгууллагуудын эд хөрөнгийг 2016 оны жилийн эцсийн тооллогын дүнгийн тухай
13.Төрийн одон медалиар шагнуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай гэсэн 13 асуудлыг хэлэлцэж Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдааны 4-р хуралданаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэлээ.