Төв аймгийн “Ургац хураалтын зөвөлгөөн” манай суманд

2017-09-04

IMG_6251 IMG_6319

2017 оны ургац хураалтын зөвөлгөөнийг Манай суманд 8 дугаар сарын 30 ны өдөр “Хүнс хөдөө аж ахуйн газар”-тай хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Зөвөлгөөнд тариалангийн бүс нутгийн 10 гаруй сумаас нийт 120 хүнийг хамруулан оролцуулсан.