Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар иргэдийн саналыг авах хэлэлцүүлэг

2017-08-27

Төв аймгийн Жаргалант суманд 2017 оны 08 дугаар сарын 18 ны өдөр “Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар иргэдийн саналыг авах хэлэлцүүлэг” зохион байгуулагдлаа.

Хэлэлцүүлэгт Батсүмбэр сумаас 8 төлөөлөгч, Баянцогт сумаас 8 төлөөлөгч, Баянчандмань сумаас 8 төлөөлөгч, Борнуур сумаас 9 төлөөлөгч, Сүмбэр сумаас 6 төлөөлөгч, Жаргалант сумаас 9 албан тушаалтан , 179 иргэн, нийт 227 оролцсон. IMG_6211