Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжит бус 7 дугаар хурал зохион байгуулагдлаа.

2017-11-06

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжит бус 7 дугаар хурал зохион байгуулагдлаа.

Хуралаар 2018 оны Үндсэн чиглэлийг хэлэлцэн батлав.

IMG_7363 IMG_7364