SHARE

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга, Аргалант, Дэлгэрхаан, Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Дэлгэрхаан, Сүмбэр, Сэргэлэн сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогчийн 7 сул ажлын байранд төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны; Баян-Өнжүүл, Баянцагаан, Лүн, Эрдэнэсант сумын Соёлын төвийн эрхлэгч, Баянжаргалан, Баянхангай, Цээл сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн 7 сул ажлын байранд Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгуулахаар нийтэд зарлаж байна.
Эх сурвалж: http://www.csc.gov.mn/s/35/38, http://www.tov.gov.mn/medee/8601/

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY