Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил бүрэн хангагдлаа

2016-10-14

medeeЖаргалант сумын мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 94,5 хувьтай байна. Үүнд сумын хэмжээнд 162 000 толгой мал өвөлжиж хаваржихаар тооцоо гараад байна. Хэдийгээр бэлчээрийн даац 3 дахин хэтэрч байгаа боловч манай сумын малчид орон нутагтаа мал сүргээ өвөлгүүлж хаваржуулахаар төлөвлөөд байна. Өнөөдөрийн байдлаар 9705 тн байгалийн хадлан, 95 тн ногоон тэжээл, 100 тн солоом, 250 тн хүчит тэжээлийг нөөцлөн аваад байна. Бэлчээрийн 32 худаг мал аж ахуйд ашиглахад бэлэн болоод байна.