“ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД ИЛҮҮ САЙН СУРДАГ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2016-11-09

IMG_28212016 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр Төв аймгийн Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага, эрүүл мэндийн газраас “ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД ИЛҮҮ САЙН СУРДАГ” сэдэвт сургалтыг эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтан, багийн нийгмийн ажилтан зохион байгуулагч, сумын нийгмийн бодлогын ажилтан, ЕББДС-иын нийгмийн ажилтан болон 25 багшийг хамруулан амжилттай зохион байгууллаа.