SHARE

Туркийн хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлаг /ТИКА/-ийн буцалтгүй тусламжаар Жаргалант сумын Cоёлын төвийн спорт заалыг олон зорилтот арга хэмжээний заал болон засварлах ажлыг газар дээр нь хийж гүйцэтгэн Засаг дарга Т.Цолмонгэрэлд хүлээлгэн өглөө.20190624_174943 20190624_175005 20190624_175237 20190624_180021 20190624_180025 20190624_180122 20190624_181536 20190624_181546 20190624_181557

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY