ZDTG

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Сумын ИТХ, Засаг даргын бодлого боловсруулж шийдвэр гаргахад нь бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэн төрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, иргэдийн ажиллах, амьдрах таатай орчин бүрдүүлэх.

ЗДТГ-ын эрхэм зорилго

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газар нь Улс төрийн албан хаагч 6, төрийн албан хаагч 20, гэрээт ажилтан 4 нийт 30 хүний орон тоотойгоор 2017 онд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа болно.

ЗДТГ-ын бүтэц орон тоо

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА ВОЛООЖ БОЛОРТУЯА ТАНЬД

 ДАРААХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

 • Сумын Засаг даргын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааг чиглүүлэн мэргэжлийн үндсэн дээр зохион байгуулж, зохицуулан удирдана.
 • Сумын Засаг даргын Тамгын газрын хэмжээнд мөрдөх дүрэм, заавар, журмыг хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын шийдвэрт нийцүүлэн мөрдүүлэх
 • Сумын ИТХ-д үйлчлэх
 • Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл, дайчилгаатай холбоотой асуудлууд
 • Гамшгаас хамгаалах асуудлаар
 • Төсөвт байгууллагуудын дулаан хангамжийн асуудлаар
 • Төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудлаар
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналыг шийдвэрлэх
 • Баяр ёслол, төрийн хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах
 • Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх хадгалах ЭБАТ-ны эрх үүргийг хэрэгжүүлэх
 • Төсөвт байгууллагуудад төрийн албаны стандартыг мөрдүүлэх

Ажиллах цагийн хуваарь

7 ХОНОГТ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ ЗДТГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САНХҮҮГИЙН АЛБА

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2014 оны 326 дугаар тогтоолоор сум бүрт санхүүгийн алба байгуулагдсан бөгөөд төсөвт байгууллагуудын нягтлангуудыг өөртөө нэгтгэсэн Санхүүгийн алба 2015 оны 1 сарын 1-ээс байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ БҮТЭЦ

Санхүүгийн алба 6 орон тоотой бөгөөд дарга П.Долгорцэрэн, Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн С.Энхбаатар, Татварын улсын байцаагч А.Хишигжаргал, Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв хариуцсан нягтлан бодогч Л.Дуламсүрэн, Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль, Соёлын төв хариуцсан нягтлан бодогч Б.Нарантуяа, Цэцэрлэгүүд хариуцсан нягтлан бодогч Д.Эрдэнэбат нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

МАЛ ЭМНЭЛЭГ ҮРЖЛИЙН ТАСАГ

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг нь 3 орон тоотой бөгөөд дарга Д.Баярсайхан, Мал эмнэлэг үржлийн тасгын мэргэжилтэн Д.Гантулга, Газар тариалангийн мэргэжилтэн Н.Оюумаа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Газар тариалангийн салбар:Монгол улсын ойт хээрийн бүсийн өмнөд хэсэгт газар зүйн тохиромжтой байрлал, үр шимтэй хар шороон хөрстэй нутаг дэвсгэрт байгуулагдсанаасаа хойшхи 80 жилд газар тариаланг тогтвортой, амжилт бүтээлтэйгээр эрхлэн өнөөдрийг хүрч байна.

Сүүлийн 5 жилийн дунджаар үр тариа 9862-14351га талбайд, төмс 1285-2517га талбайд, хүнсний ногоо 37,5-147,6 га талбайд тариалж үр тариа 11139-29561 тн, төмс 16941-56599тн, хүнсний ногоо 171,2-1767,1тн-г тус тус ургац хураан авч уриншийн боловсруулалтыг 14000-15000 гад бэлтгэж байна.

2015 онд нийт 17200 га талбайд тариалалт хийсэн. Үүнээс үр тариа 16320 га, төмс 2846 га, хүнсний ногоо 61  га-д тус тус тариалж, үр тариа 7854 тн, төмс 49988 тн, хүнсний ногоо 34 тн –ийг тус тус хурааж авсан.  

Сумын ААН, иргэд жил бүр тариалалтанд шаардлагатай 2800.0-3200.0 тн төмсний үрийн 90.0 орчим хувийг 4.5-5.0 метрийн гүнтэй  40-2000 тн-ы багтаамж бүхий “Нүхэн зоорь”, “Энгийн зоорь”-нд тус тус хадгалан дараа жилийнхээ хэрэгцээт үрийг бүрэн хангаж стандартанд нийцсэн өөрийн үрээр тариалалтаа хийдэг.

Төмсний үйлдвэрлэлээр жилд дунджаар 25.0-50.0 мянга гаруй тонн төмс хураан авч 2.1 тэр бум төгрөгийн, 5-6 төрлийн хүнсний ногооноос 500.0-620.0 тн ургац хураан авч 130.0 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд борлуулсан байна. Төмс дахин боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г боловсруулж дуусгалаа.

Сумын эдийн засгийг бүрдүүлэгч гол салбар нь газар тариалангийн салбар бөгөөд нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 50 орчим хувийг дангаараа бүрдүүлж ирсэн.

Тус сум нь 2015 онд улсын хэмжээний төмсний үйлдвэрлэлийн 30%, Аймгийн  төмсний үйлдвэрлэлийн 60%-г тус тус үйлдвэрлэж аймагтаа хамгийн их ургац хураан авсан сумаар шалгарлаа.

Мал аж ахуйн салбар

Тус сум нь 2015 оны жилийн эцсээр 159.7 мянган толгой мал тоолуулсныг 2014 онтой харьцуулахад:

mal statistik

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ӨДӨРТ СОЁЛЫН ТӨВӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ЗДТГ нь нийгмийн эрүүл мэндийн өдрийг зохион байгуулах тухай Аймгийн Засаг даргын 2018.04.09-ний өдрийн 02/667 тоотын дагуу 7 хоног бүрийн лахгва гараг бүр өглөөний 07 цагт тогтмол, 4 дэх удаагаа зохион байуулж байна. Энэхүү алхалтад төсөвт байгууллагуудын нийт ажилтан албан хаагчид идэвхитэй оролцож алхалтын дараа гимнастик хийж, хөгжөөнт тоглоом зохион байгуулж хэвшлээ.Нарны алхалт зохион байгуулж ажиллаа. Тус үйл ажиллагаанд нийт 59 иргэд, төрийн албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд тус үйл ажиллагаанд хамрагдсан иргэдийн дунд нарны алхалт хийж, түүний дараа хөгжимт дасгал заасан.

20180411_083310 IMG_1215

ХЭЗМ Б.СҮРЭНХОРЛОО 05-ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДӨР ЕББДС-Н ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАГЧДАД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуулийн дотуур байрны сурагчдад: ХЭЗМ Б.Сүрэнхорлоо, Хэсгийн төлөөлөгч Б.Нямдаваа, Олон нийт цагдаагийн ажилтан Э.Баасанжаргал, ЕББДС-н Нийгмийн ажилтан О.Тунгалаг нар сургалт хийж нийт 94 хүүхэд хамрагдлаа.
Сургалтаар:
 Харилцаа хандлага
 Цахим гэмт хэрэг
 Тамхины хор нөлөө
 Архины хор нөлөөллийн талаар сургалт хийж гарын авлага тарааж чөлөөт ярилцлага хийлээ.

31901770_793319564191837_8086743550814846976_n 31882769_793319774191816_5296643567387672576_n 31948543_793319967525130_833519548605923328_n