Бүх нийтээр мод тарих өдөр

2017-10-06

Жаргалант сумын төрийн албан хаагчид болон нөхөрлөлийн бүлгэмүүдийн 200 гаруй хүмүүс “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн хүрээнд Нэвсээний ар гэдэг газар 17000 нарсны суулгацыг суулгалаа.

IMG_6991 IMG_6996 IMG_6997 IMG_7021